Pojistná událost

Doklady potřebné pro plnění z připojištění čelního skla

  • Kopie řidičského průkazu (oboustranně)
  • Kopie velkého technického průkazu (oboustranně)
  • Úvěr, leasing (nad fakturovanou částku 10tis. Devinkulace)
  • Plná moc (na pobočce Autoskla JH, u firmy razítko)
  • Kopie pojistné smlouvy